Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ mệnh

Thỏa mãn khách hàng Chất lượng chuẩn quốc tế Có trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội Không gì là không thể Làm chủ trong công việc Hôm nay phải hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai Chính trực

♥ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Thỏa mãn khách hàng
Chất lượng chuẩn quốc tế
Có trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội
Không gì là không thể
Làm chủ trong công việc
Hôm nay phải hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai
Chính trực

♥ TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

→ TẦM NHÌN:

Trở thành công ty đông dược vững mạnh hàng đầu tại Việt Nam, đồng hành với sự phát triển của cộng đồng.

→ SỨ MỆNH:

Cam kết mang đến cho cộng đồng những sản phẩm chất lượng cao, mang tinh đột phá nhầm đáp ứng cho nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mang lại giá trị cao và lợi ích thiết thực cho khách hàng, đồng nghiệp và đối tác kinh doanh.

Quan Niệm:

“Vận mệnh thay đổi từ Tâm” . Gieo nhân tốt gặp quả Tốt.